Usługi BHP

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, by zorganizować szkolenie BHP dla pracowników.

W biurze rachunkowym TAXLAND oferujemy szkolenia BHP prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę ds. BHP z uprawnieniami.

Szkolenia obejmują:

  • szkolenia BHP wstępne (obowiązkowe dla każdego nowego pracownika),
  • szkolenia BHP okresowe,
  • szkolenia BHP kontrolne.

Po ukończeniu szkolenia BHP uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Kodeks pracy jasno definiuje obowiązki przedsiębiorcy związane z BHP.

Jedynie osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą są zwolnione z tego obowiązku. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, na własny koszt organizuje szkolenia BHP, które odbywają się w godzinach pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kwestie BHP w firmie uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników. W sprawach związanych z bezpieczeństwem i BHP w miejscu pracy zachęcamy do konsultacji w biurze rachunkowym TAXLAND.

Usługi BHP

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, by zorganizować szkolenie BHP dla pracowników.

W biurze rachunkowym TAXLAND oferujemy szkolenia BHP prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę ds. BHP z uprawnieniami.

Szkolenia obejmują:

  • szkolenia BHP wstępne (obowiązkowe dla każdego nowego pracownika),
  • szkolenia BHP okresowe,
  • szkolenia BHP kontrolne.

Po ukończeniu szkolenia BHP uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Kodeks pracy jasno definiuje obowiązki przedsiębiorcy związane z BHP.

Jedynie osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą są zwolnione z tego obowiązku. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, na własny koszt organizuje szkolenia BHP, które odbywają się w godzinach pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kwestie BHP w firmie uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników. W sprawach związanych z bezpieczeństwem i BHP w miejscu pracy zachęcamy do konsultacji w biurze rachunkowym TAXLAND.

Kalkulator potrzeb