Cennik

Taxland to biuro rachunkowe, które obejmuje szeroki zakres księgowości. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa stosuje się różne sposoby księgowania. Niezależnie od nich dostajesz ten sam pakiet usług.

Cennik

Taxland to biuro rachunkowe, które obejmuje szeroki zakres księgowości. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa stosuje się różne sposoby księgowania. Niezależnie od nich dostajesz ten sam pakiet usług.

USŁUGI W CENIE ABONAMENTOWEJ

Prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Sporządzanie i wysyłanie plików JPK.

Sporządzenie i przesłanie deklaracji ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

Prognoza podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej.

Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych: importu, eksportu.

Rozliczanie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.

 

USŁUGI W CENIE ABONAMENTOWEJ

Prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Sporządzanie i wysyłanie plików JPK.

Sporządzenie i przesłanie deklaracji ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

Prognoza podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej.

Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych: importu, eksportu.

Rozliczanie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.

SPOSOBY ROZLICZEŃ


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

5 szt.

150,00 zł

20 szt.

180,00 zł

40 szt.

240,00 zł

60 szt.

300,00 zł

80 szt.

360,00 zł

100 szt.

420,00 zł

200 szt.

720,00 zł

300 szt.

1020,00 zł

400 szt.

1320,00 zł

500 szt.

1620,00 zł


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

5 szt.

400,00 zł

20 szt.

700,00 zł

40 szt.

950,00 zł

60 szt.

1200,00 zł

80 szt.

1450,00 zł

100 szt.

1700,00 zł

200 szt.

2950,00 zł

300 szt.

4200,00 zł

400 szt.

5450,00 zł

500 szt.

6700,00 zł

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

*Wszystkie podane ceny są cenami netto.
*Dokumentem księgowym jest: faktura, miesięczny raport z kasy fiskalnej, dokument kasowy, dowód wewnętrzny, lista płac, do 5 operacji na wyciągu bankowym.

SPOSOBY ROZLICZEŃ


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

20 szt.

150,00 zł

40 szt.

240,00 zł

60 szt.

300,00 zł

80 szt.

360,00 zł

100 szt.

420,00 zł

200 szt.

720,00 zł

300 szt.

1020,00 zł

400 szt.

1320,00 zł

500 szt.

1620,00 zł


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

20 szt.

700,00 zł

40 szt.

950,00 zł

60 szt.

1200,00 zł

80 szt.

1450,00 zł

100 szt.

1700,00 zł

200 szt.

2950,00 zł

300 szt.

4200,00 zł

400 szt.

5450,00 zł

500 szt.

6700,00 zł

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

*Wszystkie podane ceny są cenami netto.
*Dokumentem księgowym jest: faktura, miesięczny raport z kasy fiskalnej, dokument kasowy, dowód wewnętrzny, lista płac, do 5 operacji na wyciągu bankowym.

 

KALENDARZ

 
DO 5 -TEGO DNIA MIESIĄCA

należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można udostępniać przez google drive, przesyłać mailem, kurierem, przynieść osobiście.
DO 10 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.
DO 15 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.
DO 20 -TEGO DNIA MIESIĄCA

dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.
DO 28 -TEGO DNIA MIESIĄCA

sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jeśli mamy na czas (do 25-tego dostarczamy dane dotyczące urlopów i zwolnień chorobowych).
 

KALENDARZ

 
DO 5 -TEGO DNIA MIESIĄCA

należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można udostępniać przez google drive, przesyłać mailem, kurierem, przynieść osobiście.
DO 10 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.
DO 15 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.
DO 20 -TEGO DNIA MIESIĄCA

dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.
DO 28 -TEGO DNIA MIESIĄCA

sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jeśli mamy na czas (do 25-tego dostarczamy dane dotyczące urlopów i zwolnień chorobowych).

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

Korekty deklaracji VAT

Obsługa kontroli podatkowych

Weryfikacja dokumentacji prowadzonej przez inny podmiot (cena zależna od ilości dokumentów w miesiącu)

Doniesienie dokumentów po 15-tym dniu miesiąca

Ekspresowe księgowanie dokumentów z zeszłego miesiąca - od 17 do 20-tego dnia bieżącego miesiąca

Sporządzenie noty korygującej

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA (opłata za pakiet do 10 dokumentów)

Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację)

Sporządzenie zeznania rocznego

Sporządzenie sprawozdania finansowego

50 zł

100 zł/h + dojazd 1 zł/km

od 50 zł

100 zł

50 zł

15 zł

30 zł

30 zł

60 zł

1000 zł

Korekta deklaracji ZUS rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA, RSA)

Przygotowanie umowy o pracę lub aneksu do umowy

Przygotowanie umowy cywilnoprawnej

Wysłanie deklaracji DRA na podstawie plików KEDU – bez weryfikacji poprawności

Wysyłanie deklaracji DRA na podstawie plików KEDU – z weryfikacją poprawności

Rachunek do umowy zlecenie lub o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)

Przygotowanie akt osobowych

Obsługa pracownika za miesiąc

50 zł

30 zł

30 zł

30 zł/szt.

10 zł/os.

30 zł

50 zł

40 zł

Sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego lub NBP

Rozliczenie przychodów z innych źródeł w zeznaniu podatkowym

Sporządzenie dokumentacji do kredytu: RZiS, Bilans

Monit pocztowy dotyczący braku płatności za fakturę

Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą

Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego

50 - 100 zł

50 zł

100 zł

25 zł

12 zł

indywidualna wycena

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

Korekty deklaracji VAT

50 zł

Obsługa kontroli podatkowych

100 zł/h + dojazd 1 zł/km

Weryfikacja dokumentacji prowadzonej przez inny podmiot (cena zależna od ilości dokumentów w miesiącu)

od 50 zł

Doniesienie dokumentów po 15-tym dniu miesiąca

100 zł

Ekspresowe księgowanie dokumentów z zeszłego miesiąca - od 17 do 20-tego dnia bieżącego miesiąca

50 zł

Sporządzenie noty korygującej

15 zł

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA (opłata za pakiet do 10 dokumentów)

30 zł

Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację)

30 zł

Sporządzenie zeznania rocznego

60 zł

Sporządzenie sprawozdania finansowego

1000 zł

Korekta deklaracji ZUS rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA, RSA)

50 zł

Przygotowanie umowy o pracę lub aneksu do umowy

30 zł

Przygotowanie umowy cywilnoprawnej

30 zł

Wysłanie deklaracji DRA na podstawie plików KEDU – bez weryfikacji poprawności

30 zł/szt.

Wysyłanie deklaracji DRA na podstawie plików KEDU – z weryfikacją poprawności

10 zł/os.

Rachunek do umowy zlecenie lub o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)

30 zł

Przygotowanie akt osobowych

50 zł

Obsługa pracownika za miesiąc

40 zł

Sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego lub NBP

50 - 100 zł

Rozliczenie przychodów z innych źródeł w zeznaniu podatkowym

50 zł

Sporządzenie dokumentacji do kredytu: RZiS, Bilans

100 zł

Monit pocztowy dotyczący braku płatności za fakturę

25 zł

Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą

12 zł

Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego

indywidualna wycena

Kalkulator potrzeb