Cennik

Taxland to biuro rachunkowe, które obejmuje szeroki zakres księgowości. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa stosuje się różne sposoby księgowania. Niezależnie od nich dostajesz ten sam pakiet usług.

Cennik

Taxland to biuro rachunkowe, które obejmuje szeroki zakres księgowości. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa stosuje się różne sposoby księgowania. Niezależnie od nich dostajesz ten sam pakiet usług.

USŁUGI W CENIE ABONAMENTOWEJ

Prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Sporządzanie i wysyłanie plików JPK.

Sporządzenie i przesłanie deklaracji ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

Prognoza podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej.

Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych: importu, eksportu.

Rozliczanie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.

 

USŁUGI W CENIE ABONAMENTOWEJ

Prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Sporządzanie i wysyłanie plików JPK.

Sporządzenie i przesłanie deklaracji ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

Prognoza podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej.

Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych: importu, eksportu.

Rozliczanie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.

SPOSOBY ROZLICZEŃ


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

5 szt.

200,00 zł

20 szt.

250,00 zł

40 szt.

330,00 zł

60 szt.

410,00 zł

80 szt.

490,00 zł

100 szt.

570,00 zł

200 szt.

970,00 zł

300 szt.

1290,00 zł


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

5 szt.

600,00 zł

20 szt.

1000,00 zł

40 szt.

1400,00 zł

60 szt.

1800,00 zł

80 szt.

2400,00 zł

100 szt.

2800,00 zł

200 szt.

4800,00 zł

300 szt.

6800,00 zł

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

*Wszystkie podane ceny są cenami netto.
*Dokumentem księgowym jest: faktura, miesięczny raport z kasy fiskalnej, dokument kasowy, dowód wewnętrzny, lista płac, do 5 operacji na wyciągu bankowym.

SPOSOBY ROZLICZEŃ


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

5 szt.

200,00 zł

20 szt.

250,00 zł

40 szt.

330,00 zł

60 szt.

410,00 zł

80 szt.

490,00 zł

100 szt.

570,00 zł

200 szt.

970,00 zł

300 szt.

1290,00 zł


Maksymalna ilość dokumentów


Cena netto

5 szt.

600,00 zł

20 szt.

1000,00 zł

40 szt.

1400,00 zł

60 szt.

1800,00 zł

80 szt.

2400,00 zł

100 szt.

2800,00 zł

200 szt.

4800,00 zł

300 szt.

6800,00 zł

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

*Wszystkie podane ceny są cenami netto.
*Dokumentem księgowym jest: faktura, miesięczny raport z kasy fiskalnej, dokument kasowy, dowód wewnętrzny, lista płac, do 5 operacji na wyciągu bankowym.

 

KALENDARZ

 
DO 5 -TEGO DNIA MIESIĄCA

należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można udostępniać przez google drive, przesyłać mailem, kurierem lub pocztą, dostarczyć osobiście.
DO 10 -TEGO DNIA MIESIĄCA

naliczamy i przesyłamy do klientów informację o wysokości wynagrodzeń dla pracowników.
DO 15 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy klientów posiadających zatrudnienie o wysokości bieżących zobowiązań wobec ZUS.
DO 20 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy klientów o bieżących zobowiązaniach wobec US z tytułu podatku dochodowego oraz klientów nie posiadających zatrudnienia o wysokości bieżących zobowiązań wobec ZUS
DO 28 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy klientów o bieżących zobowiązaniach wobec US z tytułu podatku VAT
 

KALENDARZ

 
DO 5 -TEGO DNIA MIESIĄCA

należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można udostępniać przez google drive, przesyłać mailem, kurierem, przynieść osobiście.
DO 10 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.
DO 15 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.
DO 20 -TEGO DNIA MIESIĄCA

dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.
DO 28 -TEGO DNIA MIESIĄCA

sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jeśli mamy na czas (do 25-tego dostarczamy dane dotyczące urlopów i zwolnień chorobowych).

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

Korekty deklaracji VAT

Obsługa kontroli podatkowych

Weryfikacja dokumentacji prowadzonej przez inny podmiot (cena zależna od ilości dokumentów w miesiącu)

Doniesienie dokumentów po 15-tym dniu miesiąca

Ekspresowe księgowanie dokumentów z zeszłego miesiąca - od 17 do 20-tego dnia bieżącego miesiąca

Sporządzenie noty korygującej

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA (opłata za pakiet do 10 dokumentów)

Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację)

Sporządzenie zeznania rocznego

Sporządzenie sprawozdania finansowego

60 zł

100 zł/h + dojazd 1 zł/km

od 50 zł

100 zł

50 zł

20 zł

30 zł

30 zł

80 zł

1400 zł

Korekta deklaracji ZUS rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA, RSA)

Przygotowanie umowy o pracę lub aneksu do umowy

Przygotowanie umowy cywilnoprawnej

Wysłanie deklaracji DRA na podstawie plików KEDU – bez weryfikacji poprawności

Wysyłanie deklaracji DRA na podstawie plików KEDU – z weryfikacją poprawności

Rachunek do umowy zlecenie lub o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)

Przygotowanie akt osobowych

Obsługa pracownika za miesiąc

60 zł

50 zł

30 zł

30 zł/szt.

10 zł/os.

30 zł

100 zł

50 zł

Sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego lub NBP

Rozliczenie przychodów z innych źródeł w zeznaniu podatkowym

Sporządzenie dokumentacji do kredytu: RZiS, Bilans

Monit pocztowy dotyczący braku płatności za fakturę

Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą

Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego

50 - 100 zł

50 zł

100 zł

25 zł

12 zł

indywidualna wycena

Kontakt