Sprawozdawczość

Oferujemy przygotowanie sprawozdań i raportów finansowych.

Potrzebne są one do celów kredytowych i leasingowych. Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów: sprawozdania i raporty finansowe przygotowywane są w oparciu o przekazany wzór lub na podstawie opracowanego przez nas formularza.

Przygotowujemy sprawozdania finansowe dla:

 • osób prawnych,
 • fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
 • jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobligowany do złożenia sprawozdania finansowego, koniecznie skontaktuj się z nami.

Czym jest obowiązkowa sprawozdawczość?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach sprawozdawczych wynikających z prawa administracyjnego. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym gwarantuje rzetelne przygotowanie raportów i deklaracji do instytucji państwowych.

W ramach panelu sprawozdawczego przygotowujemy m.in.:

 • zgłoszenia INTRASTAT dla organów celnych dla przedsiębiorstw, które prowadzą obrót towarów z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • deklaracje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla przedsiębiorstw zatrudniających min. 25 pracowników,
 • składanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego dla podmiotów, u których łączna kwota aktywów i pasywów przekroczyła określoną sumę,
 • sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla firm, które zostały wytypowane do przesłania danych na temat działalności przedsiębiorstwa.

Sprawozdawczość

Oferujemy przygotowanie sprawozdań i raportów finansowych.

Potrzebne są one do celów kredytowych i leasingowych. Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów: sprawozdania i raporty finansowe przygotowywane są w oparciu o przekazany wzór lub na podstawie opracowanego przez nas formularza.

Przygotowujemy sprawozdania finansowe dla:

 • osób prawnych,
 • fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
 • jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobligowany do złożenia sprawozdania finansowego, koniecznie skontaktuj się z nami.

Czym jest obowiązkowa sprawozdawczość?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach sprawozdawczych wynikających z prawa administracyjnego. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym gwarantuje rzetelne przygotowanie raportów i deklaracji do instytucji państwowych.

W ramach panelu sprawozdawczego przygotowujemy m.in.:

 • zgłoszenia INTRASTAT dla organów celnych dla przedsiębiorstw, które prowadzą obrót towarów z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • deklaracje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla przedsiębiorstw zatrudniających min. 25 pracowników,
 • składanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego dla podmiotów, u których łączna kwota aktywów i pasywów przekroczyła określoną sumę,
 • sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla firm, które zostały wytypowane do przesłania danych na temat działalności przedsiębiorstwa.

Kalkulator potrzeb