Obsługa dotacji unijnych

W TAXLAND oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie obsługi dotacji unijnych.

Pomagamy w przejściu procesu pozyskania i rozliczenia środków z dofinansowań Unii Europejskiej. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o płatność i opisywaniem dokumentów zgodnie z wytycznymi. Bazujemy na ogromnym doświadczeniu i wiedzy, a nasz zespół jest zawsze do Twojej dyspozycji.

Rozliczanie dotacji unijnych to szczególna forma księgowości.

Ze względu na konieczność rozrachunku z instytucjami finansującymi rozliczanie tego typu projektów wymaga dokładności w tworzeniu potrzebnych dokumentów. Nasze doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych pozwala na sprawne przygotowanie wymaganej dokumentacji i rzetelne rozliczenie wniosków.

W ramach obsługi dotacji unijnych oferujemy nadzór nad:

 • zgodnością dokumentów księgowych w ramach dofinansowania,
 • raportami z wykonania budżetu zgodnie z otrzymanym harmonogramem,
 • kompletem dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków,
 • zachowaniem procedur w wyborze wykonawców usług czy dostawców towarów,
 • przygotowaniem dokumentacji do kontroli dla organów nadzorujących,
 • zgodnością umów zawartych z kontrahentami w ramach realizacji usług.

Dla kogo jest ta oferta?

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które otrzymały dotację z Unii Europejskiej oraz tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają wnioskować o unijne dofinansowanie i potrzebują wsparcia w pozyskaniu środków.

Obsługa dotacji unijnych

W TAXLAND oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie obsługi dotacji unijnych.

Pomagamy w przejściu procesu pozyskania i rozliczenia środków z dofinansowań Unii Europejskiej. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o płatność i opisywaniem dokumentów zgodnie z wytycznymi. Bazujemy na ogromnym doświadczeniu i wiedzy, a nasz zespół jest zawsze do Twojej dyspozycji.

Rozliczanie dotacji unijnych to szczególna forma księgowości.

Ze względu na konieczność rozrachunku z instytucjami finansującymi rozliczanie tego typu projektów wymaga dokładności w tworzeniu potrzebnych dokumentów. Nasze doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych pozwala na sprawne przygotowanie wymaganej dokumentacji i rzetelne rozliczenie wniosków.

W ramach obsługi dotacji unijnych oferujemy nadzór nad:

 • zgodnością dokumentów księgowych w ramach dofinansowania,
 • raportami z wykonania budżetu zgodnie z otrzymanym harmonogramem,
 • kompletem dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków,
 • zachowaniem procedur w wyborze wykonawców usług czy dostawców towarów,
 • przygotowaniem dokumentacji do kontroli dla organów nadzorujących,
 • zgodnością umów zawartych z kontrahentami w ramach realizacji usług.

Dla kogo jest ta oferta?

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które otrzymały dotację z Unii Europejskiej oraz tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają wnioskować o unijne dofinansowanie i potrzebują wsparcia w pozyskaniu środków.

Kalkulator potrzeb