Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy Pana/Panią*, że:

 1. Administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Taxland Sp. z o.o., ul. Strzelnicza 17/9, 35-103 Rzeszów, nr tel. +48 661 789 645, biuro@taxland.rzeszow.pl.
 2. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu na podstawie zapytania zgłoszonego w formularzu kontaktowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podane przez Pana/Panią* dane osobowe mogą być udostępniane:
  • dostawcom usług informatycznych,
  • dostawcom usług prawnych i audytowych,
  • innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub po upływie 6 miesięcy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: biuro@taxland.rzeszow.pl.
 5. Posiada Pana/Pani* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO. Posiada Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Posiada Pan/Pani* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Posiada Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią* danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym.
Kontakt